• CONDICIONS DE COMPRA

  1.- Objecte i àmbit d’aplicació

  Les presents condicions generals (les “Condicions de Compra”) tenen com a objectiu regular la compravenda dels productes oferits per LLIBRERIA CALDERS, S.L. (en endavant “llibreriacalders.com” o “Llibreria Calders”) mitjançant aquest portal web (la “Botiga Online” o la “Web”), per part de qualsevol persona física o jurídica (els “Clients”).

  L’adquisició de qualsevol dels articles oferits per llibreriacalders.com suposa l’acceptació per part del Client, sense cap reserva de cap mena, de totes i cadascuna de les presents Condicions de Compra, de la Política de Privacitat i de la Política de Cookies.
  Els següents termes tindran el significat atribuït a continuació:
  Client: persona física o jurídica que adquireix un o més d’un Producte.
  Contracte: contracte de compravenda pel qual els Clients adquireixen els Productes oferits per llibreriacalders.com
  LGDCU: Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
  LSSI: Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
  Productes: articles oferits per llibreriacalders.com a la Botiga Online.
  Usuari: persona física o jurídica que ha creat un compte d’usuari de llibreriacalders.com i pot, per tant, accedir a les àrees d’accés restringit del Web.


  2.- Obligacions dels Clients. Registre d’Usuaris.

  És imprescindible estar registrat com a usuari per tal de realitzar, entre d’altres, qualsevol de les accions següents:
  Comprar els productes
  Consultar l’estat de les comandes pendents.
  Consultar o modificar les dades personals associades al compte d’Usuari.
  Crear i gestionar una llista de favorits.
  Subscriure’s a enviaments d’informació i altres comunicacions comercials per mitjans electrònics.
  Totes les dades que s’incloguin al formulari de registrament es pressuposaran com a exactes i veraços.

  3.- Com comprar

  El procediment de compra està disponible en els idiomes català o castellà, a triar pels clients. Per a comprar és imprescindible ser major d’edat i estar registrat com a Usuari (veure punt anterior).
  La compra dels Productes oferits per llibreriacalders.com està subjecta a la seva disponibilitat en stock. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un Producte més enllà que la que consta a la pàgina d’informació de cadascú d’ells o en altres apartats del Web. Si per qualsevol motiu no fos possible substituir o de qualsevol altra manera solucionar l’eventual falta de disponibilitat d’algun dels Productes adquirits pel Client, es procedirà a l’anul·lació de la comanda i al reemborsament de les quantitats abonades en el menor temps possible.
  Els preus aplicables als Productes són els indicats al nostre Web amb data de la comanda i tenen l’IVA inclòs (Impost sobre el Valor Afegit).
  El preu dels Productes està subjecte a modificacions que determina l’Editor i, en el cas dels llibres d’importació, a les fluctuacions de la moneda del país d’origen i a les despeses d’enviament o tramitació derivades de la compra.
  En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Unió Europea, s’hi ha de deduir de l’import total de la comanda les quantitats corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), és a dir, el 4% en el cas dels llibres i el 21% en altres objectes i audiovisuals.
  Les teves dades d’enregistrament com a Usuari seran les tingudes en compte per a la formalització del Contracte. Qualsevol error en les dades precarregades haurà de ser corregit abans de la formalització de la compra modificant les dades que consten al perfil d’Usuari. Si detectes cap errada després d’haver formalitzat el Contracte, t’hauràs de posar en contacte immediat amb llibreriacalders.com per a comunicar la incidència.
  Tret que es demostri el contrari, les dades i l’acceptació expressa enregistrats per llibreriacalders.com constitueixen la prova del conjunt de les transaccions realitzades entre llibreriacalders.com i els seus Clients.

  3.1.- Cistella de la compra

  Un cop localitzat el llibre que busques, tens dues possibilitats: afegir-lo a la cistella de la compra o afegir-lo a la teva llista de favorits. Per afegir un llibre a la cistella de la compra, simplement has de triar “comprar” des de la llista de resultats o des de la fitxa del llibre. No necessites registrar-te com a client fins que no decideixis confirmar la compra. Tampoc cal que arribis fins al final del procediment de compra cada cop que hi afegeixis un llibre: pots anar afegint-hi llibres i confirmar la teva compra més tard (tot i que sempre dins de la mateixa sessió), accedint a la cistella des de la icona “cistella de la compra” del menú principal.
  Pots modificar les quantitats canviant la xifra a la casella corresponent o fent servir els botons “+” i “-“ a totes dues bandes de la casella. Per tal d’eliminar un títol, prem la icona de la paperera.

  3.2.- Llista de favorits

  La llista de favorits serveix per a emmagatzemar informació sobre llibres que t’interessen però que, per algun motiu, no vols comprar immediatament. Per tal d’obrir una llista de favorits és imprescindible que facis el registre com a client. Després podràs consultar la llista de favorits cada cop que entris a llibreriacalders.com i t’identifiquis, accedint-hi des de “llista de favorits” a l’apartat “el teu compte”. Per afegir un producte a la teva llista de favorits, tria “afegir a favorits” des de la llista de resultats o des de la fitxa del producte. És possible comprar des de la llista de favorits marcant la casella i prement després “afegir a la llista de la compra”.

  4.- Justificant de recepció

  Un cop formalitzat el Contracte rebràs un acuse de recibo de confirmació dins de les 24 hores següents a aquesta formalització, on s’especificaran les dades de la compra.

  5.- Recollides

  És possible recollir la comanda a la nostra llibreria física, dins l’horari establert i sempre que s’hagi rebut la confirmació que està disponible al punt de venda. Per fer això, s’ha d’indicar aquesta modalitat de recollida al formulari de la comanda.
  Les comandes a recollir a la botiga física es podran retirar en un termini aproximat de quatre dies laborals. Aquest termini és aproximat, tot i que farem els possibles per assegurar el lliurament puntual dels Productes.

  6.- Enviaments

  En el cas dels enviaments, l’import de les despeses d’enviament s’afegirà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de més d’un Producte mirarem d’agrupar-los en un sol enviament per tal de reduir les despeses del Client, sempre que sigui possible i que això no suposi l’endarreriment de l’entrega.
  El preu de l’enviament es calcularà segons les tarifes vigents de Correus. La Web calcularà el preu total de l’enviament, que serà mostrat al Client prèviament a la seva acceptació de la comanda i constarà a la factura emesa per llibreriacalders.com.
  En enviaments a països no comunitaris llibreriacalders.com no es farà càrrec en cap cas del pagament dels impostos, despeses de duana ni cap altre càrrec.
  Els productes en stock arribaran a l’adreça indicada pel Client en un termini aproximat de 5 dies feiners per a enviaments a la Península Ibèrica i de 15 dies feiners per a enviaments a altres adreces. Aquest termini és estimatiu.

  7.- Pagament

  Quan es tracti d’enviaments, el pagament del Producte es farà segons les maneres que detallem a continuació:
  Amb targeta de crèdit: Visa (no s’accepta Visa Electron) o MasterCard.
  Llibreriacalders.com farà el lliurament de la corresponent factura al Client en el moment del lliurament del Producte. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

  8.- Seguretat i confidencialitat

  Les transmissions de totes les dades personals es realitzen mitjançant SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que sol·licitem són sempre les estrictament necessàries per al manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual amb els Clients. Per a més informació sobre el tractament que fem de les teves dades, consulta la nostra Política de Privacitat.
  Tot i això, llibreriacalders.com no garanteix l’accés ininterromput a la Web ni es responsabilitza dels danys derivats de falles eventuals al seu centre de processament de dades, les línies telefòniques, les xarxes de comunicacions o els sistemes electrònics. Llibreriacalders.com tampoc serà responsable dels danys causats per les possibles intromissions il·legítimes de tercers fora del control de Llibreria Calders.
  Tampoc garantim que el software del qual depèn el funcionament del Web estigui lliure d’errades o la inexistència de virus informàtics o altres programes executables que puguin fer malbé els sistemes informàtics dels Usuaris del Web.

  9.- Com consultar l’estat d’una comanda

  Pot consultar l’estat de les teves comandes des de l’àrea reservada a Usuaris, que es correspondrà amb algun dels elements de la llista següent:
  En procés: hem rebut el teu formulari de comanda i esperem donar-te una resposta en breu.
  Disponible: hem rebut el Producte que ens has demanat. Si vas triar l’opció “recollir a la llibreria” ja pots venir a buscar-lo. 
  Amb retard: no podem servir el Producte dins del termini previst, però t’avisarem tan bon punt el rebem.
  Pròxima publicació: ens has demanat un Producte que encara no està a la venda. T’avisarem de seguida que el rebem.
  Anul·lat: ens sap greu, no et podem servir el Producte.
  Rebut: hem rebut la teva comanda al punt de venda al qual vas indicar que el passaries a recollir.
  Enviat: hem enviat la teva comanda a l’adreça que ens vas indicar.

  10.- Dret de Desistiment

  Els Clients tenen el dret a desistir dels seus respectius Contractes en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini començarà a córrer el dia que el Client adquireixi la possessió material dels Productes. Per tal de complir el termini de desistiment, bastarà que la comunicació relativa a l’exercici per la teva part d’aquest dret sigui enviada abans que acabi el termini corresponent.
  Per tal d’exercir el dret de desistiment, hauràs de comunicar-nos la teva decisió de desistir del Contratce mitjançant una declaració inequívoca a qualsevol d’aquestes adreces:
  Llibreria Calders S.L. Passatge de Pere Calders 9. 08015 Barcelona
  info@llibreriacalders.com

  11.- Conseqüències del desistiment

  En el cas de desistiment per la teva part, et retornarem tots els pagaments rebuts, despeses d’enviament incloses (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria per la teva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim). Aital devolució es produirà sense cap retard i, en tot cas, abans que passin 14 dies naturals a partir de la data en què ens informis de la teva decisió de desistir del Contracte. Procedirem a fer el reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament emprat en la transacció inicial. Podrem retenir el reemborsament fins que rebem els Productes o fins que presentis una prova de la devolució dels mateixos.
  Els Productes hauran de ser retornats a: 
  Llibreria Calders, S.L.?Passatge de Pere Calders 9.?08015 Barcelona
  La devolució dels Productes s’haurà de produir el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans no passin 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniquis la teva decisió a desistir del Contracte. Es considerarà complert el termini si fas la devolució dels béns abans no hagi passat el termini indicat.

  12.- Garanties

  El Client tindrà del dret a reclamar per qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament dels Productes. El Client podrà triar entre la reparació o substitució del Producte, tret que una d’aquestes dues opcions sigui impossible o desproporcionada. El Client no podrà demanar la substitució en el cas de Productes no fungibles.
  En el cas que la reparació o substitució no s’hagués portat a terme en un termini raonable, o no fossin exigibles, el Client tindrà dret a la rebaixa del preu o a la resolució del Contracte.
  Tota falta de conformitat haurà de ser comunicada a Llibreria Calders dins dels dos mesos següents que el Client en va tenir coneixement.
  L’exercici dels drets descrits en aquest apartat requeriran l’enviament de la factura de compra.

  13.- Atenció al client i reclamacions

  Pots fer-nos arribar qualsevol queixa relacionada amb el servei prestat mitjançant el Web o referent al Producte comercialitzat per les vies següents:
  Llibreria Calders, S.L.?Passatge de Pere Calders 9 (Barcelona CP. 08015)
  info@llibreriacalders.com
  Tel. 93 442 78 31

  14.- Propietat intel·lectual i industrial

  Tots els continguts del Web són propietat de llibreriacalders.com o, si és el cas, dels tercers amb qui estiguessin subscrits els corresponents contractes de llicència, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.
  Queda prohibida qualsevol explotació d’aquests continguts i, en particular, la seva reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació, sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del titular de drets corresponent.
  Els continguts del Web estan a disposició del públic amb finalitat merament informativa i poden ser modificats i actualitzats en qualsevol moment.
  El Web podrà contenir enllaços a altres llocs web mitjançant links, banners, etc., la gestió dels quals correspon a tercers. En aquest sentit, llibreriacalders.com no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de qualsevol aspecte relatiu als llocs web de tercers als quals s’estableixi un enllaç des del Web.
  Llibreriacalders.com es reserva el dret d’exercitar les accions que cregui oportunes contra qui infringeixi qualsevol dels drets descrits en aquest apartat.

  15.- Jurisdicció aplicable

  En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions de Compra, els Jutjats i Tribunals que, si és el cas, tindran coneixement de l’assumpte, seran qui disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment o al del domicili de la part compradora.
  Tot això tenint en compte la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.
  En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa que no tingui la consideració de consumidor a propòsit de la LGDCU, totes dues parts es sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

  16.- Canvis en les Condicions de Compra

  Ens reservem el dret de modificar el nostre Web i les corresponents polítiques, incloses les presents Condicions de Compra, en qualsevol moment. Els Contractes quedaran subjectes als termes i condicions, polítiques i Condicions de Compra en vigor en el moment en què facis la teva comanda. Si alguna de les presents Condicions de Compra fos declarada invàlida, nul·la o ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa del Contracte sense que aquesta declaració afecti la resta de condicions.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.